Św. Maria Magdalena u stóp Pana Jezusa

 

Drodzy Parafianie i Goście!

 

Oto strona internetowa Parafii pod wezwaniem Św. Marii Madaleny w Koszycach. Parafia należy do Dekanatu Kazimierza Wielka w Diecezji Kieleckiej w województwie małopolskim. To okno na świat gdzie są rozsiani Bracia i Siostry należący do naszej Wspólnoty Parafialnej. Chcemy mieć z Wami kontakt. Chcemy Was informować o wszystkich naszych sprawach i poczynaniach. Witamy Was bardzo serdecznie pozdrawiając po chrześcijańsku: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"Bp Jan Piotrowski nowym Biskupem Kieleckim

 

 

W dniu 11 października 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, nowym biskupem Diecezji Kieleckiej. Informację tę podało dziś w południe Radio Watykańskie.

Biskup dr Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia prezbiteratu przyjął w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.

Po święceniach pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”. W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo  w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP.

Od dnia 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W wymiarze diecezjalnym - członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej.

W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Jana w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelanem Jego Świątobliwości.

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katdedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz bp senior Władysław Bobowski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „In caritate Evangelium praedicare” – „W miłości głosić Ewangelię”.

Zainteresowania naukowe: misjologia, historia misji, antropologia kulturowa.

Inne zainteresowania: muzyka klasyczna, rower, pływanie.

Znajomość języków: angielski, francuski, włoski, hiszpański, munukutuba (Kongo Brazaville).


Otoczmy modlitwą Księdza Biskupa Nominata,
polecając Jego pasterską posługę w Kościele Kieleckim.

 

 

 Z miłością głosić Ewangelię

piątek, 17 październik 2014 07:52

Z miłością głosić Ewangelię
 

- Dobry, uczynny, życzliwy i zawsze uśmiechnięty człowiek – tak o nowym ordynariuszu kieleckim, księdzu biskupie Janie Piotrowskim mówią mieszkańcy Szczurowej, jego rodzinnej miejscowości. Przypomnijmy: Papież Franciszek w ubiegłą sobotę nominował księdza biskupa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, na ordynariusza kieleckiego.

Biskup Jan Piotrowski jest misjonarzem i duszpasterzem. Przez kilka lat pracował w afrykańskiej Republice Konga oraz w ubogich przedmieściach stolicy Peru - Limy. Przez dziesięć lat był dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Przez cztery lata - proboszczem w największej parafii w Nowym Sączu pod wezwaniem św. Małgorzaty. Zna biegle kilka języków. Święcenia biskupie przyjął 25 stycznia tego roku. Za dewizę biskupią obrał słowa: „W miłości głosić Ewangelię”.

Biskup Kielecki

Nominacja na Biskupa Kieleckiego została ogłoszona w kieleckiej katedrze oraz podczas uroczystości w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie, w diecezji tarnowskiej. Po jej ogłoszeniu biskup nominat powiedział: - Tego typu decyzje zawsze są trudne. Nie bez obaw ją przyjmuję, ale ufny w pomoc Bożej Łaski i opiekę Maryi, podejmuję to wyzwanie, które stawia przede mną Ojciec Święty. Z tego miejsca, tak ważnego dla diecezji tarnowskiej, pragnę pozdrowić Kościół kielecki w osobach jego Pasterzy i wiernych tym pięknym: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i życzę, aby był on chwalony w każdym zakątku tego Kościoła, a przede wszystkim w każdym ludzkim sercu, niezależnie od tego, gdzie diecezjanie mieszkają: w większych miastach czy małych wioskach.

Szczęścia i emocji nie kryły siostry biskupa Jana Piotrowskiego. – Brat zaprosił nas tutaj, do błogosławionej Karoliny, ale nie udzielił nam informacji. Jesteśmy zaskoczeni. Dla nas to wielki dzień – mówiła Barbara Książek, najstarsza siostra. – Życzymy bratu błogosławieństwa Bożego na tej nowej drodze – dodała Zofia Brajczewska, młodsza siostra. – Życzymy też opieki Matki Bożej i błogosławionej Karoliny. Modlimy się, aby błogosławiona Karolina wspierała brata w posłudze duszpasterskiej i biskupiej – mówiła Teresa Piotrowska-Pala, najmłodsza siostra, mieszkająca w domu rodzinnym w Szczurowej.

Kielecki Franciszek?

Pracując na misjach oraz w parafii, biskup Jan był otwarty na drugiego człowieka i jego potrzeby. Po nominacji na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej tak mówił reporterowi RDN Małopolska: – Życie kapłańskie, ubogacone łaską świeceń biskupich dalej pozostaje służbą. Parafia sprawiała, że byłem bardzo blisko ludzi i ich konkretnych spraw. Moja droga z bazyliki do plebani trwała nawet kilkadziesiąt minut, bo wierni chętnie ze mną rozmawiali. To było moją radością. W posługę proboszczowską wprowadziłem zwyczaj, aby zapraszać na plebanię osoby nawet wcześniej nie umówione. Przychodzili całymi rodzinami. Dzięki temu mogłem ich poznawać. Z ludźmi się jest i dla ludzi pracuje, to radość każdego proboszcza, również biskupa. W biskupstwie ta przestrzeń duszpasterska znacznie się poszerza.

Duchowni i świeccy podkreślają, że nowy Pasterz wpisuje się w styl duszpasterski Papieża Franciszka. – W biografii podkreślany jest rys misyjny biskupa Jana. Myślę, że dzięki temu nabierzemy w diecezji postrzegania i przeżywania Kościoła jako wspólnoty obejmującej cały świat – mówi ks. Rafał Dudała, wykładowca nauki społecznej Kościoła w WSD w Kielcach. – Jego zawołanie biskupie „W miłości głosić Ewangelię” wpisuje się w to, czego pragnie Ojciec Święty – uważa ks. Adam Wilczyński, ojciec duchowny w WSD w Kielcach. – Z Ewangelią nie można dotrzeć przemocą, ale z miłością. Dużo jest dziś ludzi zagubionych, będących na peryferiach, nie mających łaski wiary. Trzeba do nich wychodzić z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie – dodaje ks. Dariusz Gącik, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach i jednocześnie prosi, aby nowego biskupa otoczyć modlitwą. - Nasza pamięć modlitewna potrzebna jest nowemu Pasterzowi, aby miał dar rozeznania, co jest dobre i potrzebne dla naszej wspólnoty diecezjalnej.

Z nadzieją na nowego biskupa patrzą także ludzie świeccy. - Cieszy mnie, że mądry i doświadczony człowiek będzie naszym biskupem – mówi Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. – Jeśli nowy biskup był proboszczem to znaczy, że był też gospodarzem i zna ludzkie problemy. Doświadczenie ewangelizacyjne na misjach może mu pomóc w głoszeniu Ewangelii z miłością – dodaje Włodzimierz Rybczyński z Domowego Kościoła Diecezji kieleckiej.

Wdzięczność dla biskupa Ryczana

Wierni wyrażają także wdzięczność biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi, który pasterzował diecezji przez ponad 20 lat. W tym czasie dał się poznać jako człowiek odważny, który zabierał głos w wielu sprawach społeczno-politycznych istotnych dla diecezji, regionu i Polski. – Stawał w obronie rodziny, wiary, naszej tożsamości narodowej. Zawsze przypominał, że Polska jest i musi pozostać chrześcijańska – mówi Włodzimierz Rybczyński. – Jego nauki były niezwykle ważne, ale czasami trudne dla wielu. Za to później go atakowano. To dla mnie zaszczyt, że mogłem współpracować z biskupem Kazimierzem Ryczanem. Jest on bardzo mądrym człowiekiem – podkreśla prezydent Lubawski.

* * *

W momencie ogłoszenia nazwiska nowego biskupa kieleckiego, dotychczasowy biskup Kazimierz Rycza, został administratorem apostolskim diecezji kieleckiej. Ten urząd będzie sprawował aż do kanonicznego objęcia diecezji przez biskupa nominata. Zazwyczaj kanoniczne objęcie następuje na dzień lub dwa przed uroczystym ingresem. Wstępnie ustalono, że ingres biskupa ordynariusza do kieleckiej katedry odbędzie się 29 listopada, tuż przed Adwentem.

Katarzyna Bernat

Współpraca: RDN Małopolska 

 

Wiadomości

Dzisiaj jest

sobota,
25 października 2014

(298. dzień roku)

Święta

świętych Chryzanta i Darii, męczenników - wspomnienie dowolne

Dziś także:
Tydzień modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców

Imieniny:
Darii, Katarzyny

Licznik

Liczba wyświetleń:
746288

Statystyki

+9
+20°
+
Koszyce
Sobota, 20